Правова енциклопедія для підлітків

урядовий сайтУрядовий сайт для юних громадян

Далеко не всі країни мають владні Інтернет-проекти, спрямовані на дитячу та молодіжну аудиторію.

З вересня 2007 року сайт для юних громадян має і Кабінет Міністрів України.

На сторінках Урядового сайту для юних громадян Ви маєте можливість ознайомитися з структурою та історією державної влади в Україні, роботою Кабінету Міністрів та органів виконавчої влади. Також Ви можете дізнатися як захищати свої права, бути активним членом суспільства.

 


 

Woman-smiling-computerВи – молодий спеціаліст. Які права та гарантії Ви маєте?

Працездатній молоді громадянам України віком від 15 – 28 років після закінчення або припинення навчання надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Читати  далі


 

 


 1 1 Права учнів та студентів відповідно до Закону України «Про освіту»

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на...

Читати  далі


  50bf1c349c5f41d69390d76679912717 Право громадян України на здобуття освіти

Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

Відповідно до Закону України «Про освіту», громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Читати  далі


  47a7ab27448313083736fe08357dcaa8 Право неповнолітньої дитини на працю: памя'тка для неповнолітнього у разі його працевлаштування

Одним із прав неповнолітнього, є право на працю, закріплене в ст. 32 Конвенції про права дитини та інших міжнародних нормативно-правових актах.

Яким же чином можна залучати неповнолітніх дітей до праці? Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Читати  далі


  e9381fd2bc5ce5df50bfdb7624159a23829 Як працевлаштуватися, якщо немає 18-ти років?

Відповідно до Кодексу законів про працю України не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Читати   далі  


{jcomments off}

 

Вверх